INDIANA FLYFISHING CUP

— Info, inschrijven & lijst deelnemers —

Beste vliegvissers,

We nodigen u graag uit op onze eerste open Indiana FlyFishing cup (IFC 2019) wedstrijd op ons clubwater.

Deze wedstrijd staat open voor alle vliegvissers

Plaats: INDIANA FLYFISHING vzw - Hondelestraat 13 - B 9840 De Pinte

Datum: zondag 20 oktober 2019

Programma:
Loting : 07:30 u
Briefing 08:15 u
Start wedstrijd: 09:00 u we vissen 8 reeksen vanaf de oever van 45 min en met 10 min onderbreking tussen de reeksen. 
Middagpauze van 12.30 tot 14 uur 
Max. aantal toegelaten deelnemers = 56 personen of 28 teams
De teamleden vissen elk in een aparte sector!
Prijsuitreiking: rond 19:00u

Inschrijven:
Via onze website en door overschrijving van 50€ per persoon (100€ per ploeg) op bankrekening Indiana FlyFishing met de vermelding IFC 2019 + namen team IBAN BE40 0017 3897 3863BIC - GEBA BEBB 

De inschrijving omvat: deelname aan de wedstrijd, ontbijt (koffie en boterkoek) en lunch. 
Dranken zijn voor eigen rekening.

Prachtige prijzentafel dankzij onze sponsors.

Fly Fishing Fario Jan, Fishbone Custom Rods, Kees Hamelinck, Fasna Fly Fishing, Viskwekerij Aquality, ...

Trainingen: 
Twee training weekends zijn voorzien, enkel in het weekend op zaterdag en zondag. Weekend 5 & 6 oktober en weekend 12 & 13 oktober. 
Prijs: 30€ met dagkaart voordien te reserveren bij onze secretaris 
Regels : No kill, weerhaakloos, schepnet verplicht

Tot binnenkort in De Pinte

Schatteman (voorzitter) Gregory Latré (secretaris) 

Chers moucheurs,

Nous aimerions vous inviter à notre première compétition ouverte de la Cup d'Indiana FlyFishing (IFC 2019) sur l'eau de notre club.

Location : INDIANA FLYFISHING vzw - Hondelestraat 13 - B 9840 De Pinte

Date : Dimanche 20 octobre 2019

Programme:
   Tirage: 07.30 h
   Briefing: 08.15 h
   Début de concours : 09.00 h, nous pêchons 8 manches de 45' et avec 10' de pause entre les manches.
   Interruption entre 12.30 h et 14.00 h (Matin et après-midi) de 4 séries chacun (donc 8 rotations)
   Max nombre de participants admis = 72 personnes ou 36 équipes
   Remise des prix : environ 18.30 h

Inscription :
   Par virement de 50 € par personne (100 € par équipe) sur la banque Indiana FlyFishing a marqué la
   IFC 2019 + nom de l'équipe IBAN BE40 0017 3897 3863 BIC - GEBA BEBB

   L'inscription comprend : participation au concours, le petit-déjeuner (café et gâteau au beurre) et le déjeuner.
   Les boissons sont pour votre compte.

Table de prix merveilleux grâce à nos sponsors.
   Fishbone Custom Rods, Fly Fishing Fario Jan, Kees Hamelinck, Fasna Fly Fishing, Viskwekerij Aquality

Journées des entraînement
   Deux week-ends d'entraînement sont fournis uniquement le week-end le samedi et le dimanche.
   Week-end de 5 & 6 octobre et le week-end de 12 & 13 octobre.
   Prix : 30 € avec carte journalière réserver à l'avance au notre secrétaire info@indianaflyfishing.be
   Les règles : Seulement pêcher du côté. No kill, sans ardillon, épuisette nécessaire.

   A bientôt à de Pinte

   Peter Schatteman (président) Gregory Lattré (secrétaire)


— Inschrijven IFC 2019 —

Voor inschrijving, vul de namen van het team in en stort het bedrag op onze rekening.
inschrijven kan tot woensdag 16 oktober

— Wedstrijdreglement IFC 2019 —


ORGANISATIE:

Er worden maximum 28 teams toegelaten.
De teamleden vissen elk in een aparte sector.
We vissen 8 reeksen van 45 min met een pauze van 10 min
Middagpauze van 12u30 tot 14u
Na iedere reeks schuiven we 6 nummers op.
Er wordt gevist rechts van de nummer.
Alle visplaatsen zijn via een plannetje terug te vinden.

REGLEMENT:

Volgende regels zijn van toepassing:

 • Maximum 3 vliegen, weerhaakloos (elke vis gevangen aan een vlieg met weerhaak wordt afgekeurd. Bij twijfel wordt de vlieg afgeknipt en door de wedstrijdleiders beoordeeld
 • 1 haak per vlieg
 • De 'bung' moet voorzien zijn van een haak en telt als één van de drie toegelaten vliegen.
 • Alle vliegen zijn toegelaten.
 • Zijn verboden reuk en smaakstoffen, twisters, twisterstaarten, alle namaak in plastiek enz. niet gebonden, vliegen met schroeven, schoepen (Petit Jean)
 • Het is tevens verboden om externe verzwaring op of aan de leader of vliegenlijn aan te brengen.
 • De vliegen moeten minstens 50 cm van elkaar hangen.
 • Ieder visser is verantwoordelijk voor zijn fiche en dient dus toe te kijken dat zijn fiche correct is afgetekend door de controleur.
 • De vissers mogen hun plaats niet verlaten voor het signaal dat het einde van de reeks aangeeft.

CONTROLE:

 • Wie een vis in het schepnet heeft geland, roept naar de visser naast zich. De aangeroepen controleur bevestigt dat hij de landing in het net heeft gezien. Onmiddellijk daarna wordt de vis vrij gelaten. De visser gaat met wedstrijdformulier en balpen naar de controleur. De controleur vult de fiche in en is verplicht te paraferen. De visser die de vis ving, tekent tegen als goedkeuring. De visser is eraan gehouden toe te kijken tijdens de controle en mag in geen enkel geval verder vissen.
 • Controle gebeurt door de vissers die rechts of links van u staat. Nummer één controleert nummer twee en nummer twee controleert nummer één enz. (wederzijdse controle) Indien onpare visplaatsen controleren de voorlaatste vissers ook de laatste visser.
 • Enkel forel en snoek zijn geldige vangsten
 • Vissen die in de bek of voor de kieuwen zijn gehaakt worden aanzien als geldige vangsten. Alle andere zijn ongeldige vangsten. We rekenen hierbij op de fair-play bij iedere deelnemer.
 • Ieder voor het eindsignaal geldige vissoort die geland is voor het beginsignaal van de volgende reeks, telt. De controleur moet blijven wachten.
 • Alle onthaakmaterialen, (onthakers, arterietangen, met de vinger in de bek gaan, de onderlijn met vlieg uit de bek trekken) zijn verboden, om de vis zoveel mogelijk te beschermen en dit geldt voor elke vis. Heeft de vis uw vlieg te diep geslikt dan ben U verplicht uw leader door te knippen tegen de bek.
 • Elke vis met de handen terug zetten, is verboden.
 • Indien de vis problemen vertoont bij het terugzetten, is de visser verplicht een maximale inspanning te leveren om het dier in leven te houden.
 • De controleur mag de vliegen controleren op de weerhaak. Indien de controleur een weerhaak vaststelt, schrijft hij dit duidelijk op het controleblad "Weerhaak". De controleur laat dit meteen weten aan de wedstrijdleiders.

PUNTENTELLING, KLASSEMENT EN ARBITRAGE:

 • De wedstrijdfiches worden direct na de 4e reeks en op het einde van de wedstrijd afgeven aan de wedstrijdtafel bij de wedstrijdleiders. Er zijn 4 wedstrijdfiches per deelnemer.
 • De wedstrijdfiches worden per team verrekend.
 • 20 punten per vis
 • Blank is gelijk aan 28 strafpunten (= aantal teams)
 • Er wordt een klassement opgemaakt per reeks (8 in totaal).
 • Het eindklassement gebeurt door optelling van de plaatspunten.
  Bij gelijkheid van klassementspunten wordt naar het aantal punten gekeken van alle reeksen samen. Bij nog gelijkheid naar het aantal vissen.
 • De wedstrijdleiders beslissen in geval van klacht of twijfel. Er is geen beroep mogelijk.

MILIEU:

 • Alle afval wordt meegenomen of in de aanwezige vuilbakken gedeponeerd.
 • De vijver, de omgeving, fauna en flora worden met het nodige respect behandeld.


Succes!
Indiana FlyFishing Team.


— Deelnemers IFC 2019 —

 1. Guido Vinck - Lorquet Julien
 2. Stefaan Vanbilloen - Raf Cartuyvels

 3. Marc Vangenechten - Alec Vanrijkel

 4. Wim Berwaerts - Jos Van de Brouck

 5. Frédéric Charlier - Giani Devooght

 6. Jan Declerck - Jan Devooght

 7. Gregory Lattré - Didier Maeyhaert

 8. Johan Arens - Jan Derrez

 9. David Di Marco - Thierry Hockers

 10. Benoit Destexhe - Dominique Sohet

 11. Kris Geyssens - Patrick Lootens

 12. Stefaan Leerg - Peter Schatteman

 13. Christian Bazan - Tony Perin

 14. Pascal Rommelaere - Filip DeKervel

 15. Benny Poffé - Jos Peeters

 16. Constantijn Coppeye - Stefan Allacker

 17. Gilbert Van den Bossche - Freddy Van de Walle

 18. Michael Rodijk - Patrick Schoneville

 19. Daniel Cloquette - Franky Dekeyzer

 20. Benard Wautelet - Philippe Loyson

 21. Pierre Paternott - Serge Fefkenne

 22. Philip Callewaert- Christophe De Gussem

 23. Semih Egemen - Eddy Pattipeilohy

 24. Alex Van Roon - Richard Prick Van Wely

 25. ...