2023 INDIANA FLYFISHING CUP

INFO & INSCHRIJVEN

Zaterdag 14 oktober

Beste vliegvissers,

We nodigen u graag uit op onze open INDIANA FlyFishing CUP (IFC 2023)
wedstrijd met teams van 2 vissers. Er worden 4 reeksen vanuit de boot en 4 reeksen vanop de oever gevist, teams vissen samen op dezelfde plaatsen. Deze wedstrijd staat open voor alle vliegvissers.

PLAATS:  INDIANA FLYFISHING vzw - Hondelestraat 13 - B 9840 De Pinte

DATUM:  Zaterdag 14 oktober 2023

PROGRAMMA:

 • Loting : vooraf
 • Briefing wordt vooraf doorgemaild naar alle deelnemers, gelieve bij inschrijving je email gegevens van het volledige team te vermelden
 • Start wedstrijd: 09:00 u we vissen 8 reeksen van 45' en met 10' onderbreking tussen de reeksen.
  Er zijn 4 reeksen vanuit een boot en 4 vanop de oever (8 rotaties dus) De visplaatsen worden toegewezen via loting. Onder de middag is er een wissel van oever naar boot of omgekeerd.
  Pauze van 12.30 tot 14 uur
 • Max. aantal toegelaten deelnemers = 28 teams - 56 vissers
 • Prijsuittrekking: rond 19:00u

INSCHRIJVEN:

 • Kan enkel via onze website
 • Door overschrijving van 60€ per persoon (120€ per ploeg) op bankrekening Indiana FlyFishing IBAN BE40 0017 3897 3863BIC - GEBA BEBB met de vermelding IFC + namen team
 • De inschrijving omvat: deelname aan de wedstrijd, ontbijt (koffie en boterkoek) en lunch.
  Dranken zijn voor eigen rekening.
 • Gelieve namen teams  & email adressen van beide vissers in te geven, loting en briefing mailen we enkele dagen voor de wedstrijd door. Zo ontvangt elke deelnemer alle wedstrijdinformatie. 

Dankzij onze sponsors hebben we een prachtige prijzentafel:
Greg's Fly Shop - Fasna Fly Fishing - Hanak
TOF Fly Fishing - Soldarini

Chers pêcheurs à la mouche,

Nous aimerons vous inviter à notre 3é compétition ouverte de l'INDIANA FlyFishing CUP (IFC 2023) avec des équipes de 2 pêcheurs. 4 manches sont pêchées dans le bateau, et 4 manches au bord de la rive. Les équipes pêchent ensemble aux mêmes endroits.
Ce concours est ouvert à tous les pêcheurs à la mouche.

Lieu: INDIANA FLYFISHING vzw - Hondelestraat 13 - B 9840 De Pinte

Date : Samedi  14 Octobre 2023

Programme:

 • Tirage au sort : 07h30
 • Briefing : 08h15
 • Course de départ : 09h00 nous pêchons 8 manches de 45 minutes et avec un pause de 10 minutes entre les manches. Il y a 4 manches à partir d'un bateau et 4 manches à partir de la rive (8 rotations). Les places de pêche sont attribués par tirage au sort. A midi, il y a un passage de la rive au bateau ou vice versa. Pause de 12h30 à 14h00.
 • Maximum nombre de participants autorisés = 56 personnes ou 28 équipes.
 • Tirage au sort : vers 18h30.


Inscription:

 • Via notre site internet 
 • Par virement de 60 € par personne (120 € par équipe) sur le compte bancaire Indiana FlyFishing IBAN BE40 0017 3897 3863 / BIC : GEBA BEBB avec référence IFC + noms des équipes.
 • L'inscription comprend : la participation au concours, le petit-déjeuner (café et gâteau au beurre) et le déjeuner. Les boissons sont à votre compte.

Grâce à nos sponsors nous avons une belle table de prix :
Greg's Fly Shop - Fasna Fly Fishing - Hanak
TOF Fly Fishing - Soldarini

— Inschrijven/Inscription —

De inschrijving is pas geldig als het bedrag is betaald op onze clubrekening.
L'inscription n'est valable que lorsque le montant a été versé sur le compte du club.