Visuitzetting Blankvoorn

03-04-2023

We hebben 100 kg paairijpe blankvoorn uitgezet met de bedoeling om terug visbroed van witvis op ons water te hebben. We hebben de laatste 2 jaar steeds minder visbroed van witvis. Op verschillende oevers zijn we gestart met aanleggen van schuil- & paaiplaatsen, dit zullen we  regematig verder uitbouwen.