INDIANA FLYFISHING CUP 2021

zondag 24 oktober 2021

Hieronder het overzicht van de deelnemers en loting

1  Patrick Lootens - Kris Geyssens    8
2  Jan Declercq - Jan Devooght    B6
3  Guido Vinck - Giani Devooght    3
4  Peter De Greef - Bjorn Maebe    B7
5  BENOIT Destexhe - FRANK Dekeyzer    5
6  Geert Janssens - Gaetan Ramioulle    B10
7  Philip Callewaert - Christophe De Gussem    2
8  Alex Vanrijkel - Marc Van Genechten    B2
9  Stefaan Leerg - Peter Schatteman    4
10  Benny Poffé - Jan Derrez (NL)    9
11  Stefaan Vanbillioen - Raf Cartuyvel      B8
12  Marnixe van Wijnsberghe - Tom Vierman    10
13  Filip De Kervel - Pascal Rommelaere    B5
14  Jeroen Westerveld (NL) - Maurice Elfrink (NL)    7
15  Gregory Lattré - Didier Maeyhaert    1
16  Semih Egemen (NL) - Patrick Schoneville (NL)    6
17  Eddy Pattipeilohy (NL) - Robert Sapulette (NL)    B1
18  Philippe Loyson - Bernard Wautelet    B9 
19  Jos Peeters - Marc Roekaerts    B3
20  Jakub Alman (SL) - Dan Pierot (L)    B4

Beste vliegvissers,

We nodigen u graag uit op onze tweede open Indiana FlyFishing cup (IFC 2021) wedstrijd met teams van 2 vissers. Er worden 4 reeksen vanuit de boot en 4 reeksen vanop de oever gevist, teams vissen samen op dezelfde plaatsen. Deze wedstrijd staat open voor alle vliegvissers.

Plaats: INDIANA FLYFISHING vzw - Hondelestraat 13 - B 9840 De Pinte

Datum: zondag 24 oktober 2021

Programma:

 • Loting : vooraf
 • Briefing 08:15 u
 • Start wedstrijd: 09:00 u we vissen 8 reeksen van 45' en met 10' onderbreking tussen de reeksen.
  Er zijn 4 reeksen vanuit een boot en 4 vanop de oever (8 rotaties dus) De visplaatsen worden toegewezen via loting. Onder de middag is er een wissel van oever naar boot of omgekeerd.
  Pauze van 12.30 tot 14 uur
 • Max. aantal toegelaten deelnemers = 28 teams - 56 vissers
 • Prijsuittrekking: rond 19:00u

Inschrijving:

 • Via onze website https://www.indianaflyfishing.be/indianacup2021/
 • Door overschrijving van 50€ per persoon (100€ per ploeg) op bankrekening Indiana FlyFishing IBAN BE40 0017 3897 3863BIC - GEBA BEBB met de vermelding IFC 2021 + namen team
 • De inschrijving omvat: deelname aan de wedstrijd, ontbijt (koffie en boterkoek) en lunch.
  Dranken zijn voor eigen rekening.

Dankzij onze sponsors hebben we een prachtige prijzentafel:
Greg's Fly Shop - Fasna Fly Fishing - Allfish Fly Fishing - Poseidon - TOF Fly Fishing

Trainingen
Twee training weekends zijn voorzien, enkel in het weekend van 2 & 3 oktober en weekend 9 & 10 oktober en kan enkel via een dagkaart voor niet leden. Dagkaarten 30€ zijn via onze website aan te vragen https://www.indianaflyfishing.be/dagkaarten/

Chers pêcheurs à la mouche,

Nous aimerons vous inviter à notre deuxième compétition ouverte de l'Indiana FlyFishing Cup (IFC 2021) avec des équipes de 2 pêcheurs. 4 manches sont pêchées dans le bateau, et 4 manches au bord de la rive. Les équipes pêchent ensemble aux mêmes endroits. Ce concours est ouvert à tous les pêcheurs à la mouche.

Lieu: INDIANA FLYFISHING vzw - Hondelestraat 13 - B 9840 De Pinte

Date : Dimanche 24 Octobre 2021

Programme:

 • Tirage au sort : 07h30
 • Briefing : 08h15
 • Course de départ : 09h00 nous pêchons 8 manches de 45 minutes et avec un pause de 10 minutes entre les manches. Il y a 4 manches à partir d'un bateau et 4 manches à partir de la rive (8 rotations). Les places de pêche sont attribués par tirage au sort. A midi, il y a un passage de la rive au bateau ou vice versa. Pause de 12h30 à 14h00.
 • Maximum nombre de participants autorisés = 56 personnes ou 28 équipes.
 • Tirage au sort : vers 18h30.


Inscription:

 • Via notre site internet https://www.indianaflyfishing.be/indianacup2021/ 
 • Par virement de 50 € par personne (100 € par équipe) sur le compte bancaire Indiana FlyFishing IBAN BE40 0017 3897 3863 / BIC : GEBA BEBB avec référence IFC 2021 + noms des équipes.
 • L'inscription comprend : la participation au concours, le petit-déjeuner (café et gâteau au beurre) et le déjeuner. Les boissons sont à votre compte.

Grâce à nos sponsors nous avons une belle table de prix :
Greg's Fly Shop, Fasna Fly Fishing, Allfish Fly Fishing, Poseidon en TOF Fly Fishing

Entraînements
Deux week-ends de entraînements sont prévus, uniquement le week-end du 2 & 3 Octobre et le weekend du 9 & 10 Octobre et ne peuvent se faire qu'avec un ticket journaliers pour les non-membres. Les tickets journaliers 30 € peuvent être demandés via notre site web https://www.indianaflyfishing.be/dagkaarten/ 

— Inschrijven/Inscription —


De inschrijving is pas geldig als het bedrag is betaald op onze clubrekening
L'inscription n'est valable que lorsque le montant a été versé sur le compte du club.