INFO RESERVOIRVISSEN

Hier een overzicht van de juiste materiaalkeuzes, vliegen, vismethodes, ...
om succesvol op reservoir te vissen,
dit op ons clubwater en andere reservoirs.