Ledenvergadering

24-03-2023

Op vrijdag 24 maart om 19u hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering.
Op deze vergadering informeert het bestuur het reilen en zeilen van onze club aan alle aangesloten leden.
Nadien is er een vragenronde waar de leden opmerkingen & voorstellen kunnen doen.

Alle vragen & voorstellen zullen op de eerste bestuursvergadering doornemen.

Bedankt aan de aanwezigen