Stormschade

10-03-2019

De zondag trok er een zware storm over Vlaanderen, onze club is ook zwaar getroffen door deze storm.
Onze chalet is volledig weggeblazen en ook het dak van onze materiaal container was gaan vliegen.
Iedereen bedankt voor het helpen opruimen en te redden wat te redden viel.